Lucille Nurkse in Poland

lucy-imageKemenitz Market in the Ukraine 2012

I have work in a traveling exhibition in Poland.  This is the culmination of a residency in the Ukraine.   Website:  http://www.lucillenurkse.com/

 

Presentation of the exhibition/Prezentacja wystawy:

BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, 38-500 Sanok,
tel/fax 13 46 360 30, www.bwa.sanok.pl
Muzeum Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, 38-500 Sanok,
tel. 13 46 413 66, www.muzeum.sanok.pl
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Plac p¸k. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyæl, tel. 16 679 30 00
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Galeria w Zamku Kazimierzowskim,
Al. 25 Polskiej Druýyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyæl,
tel. 16 678 50 61, http://www.kultura.przemysl.pl/
BWA w Ostrowcu åwi«tokrzyskim, ul. SiennieÄska 54, 27-400 Ostrowiec
Muzeum Zamojskie w Zamoæciu, 22-400 Zamoæç, ul. OrmiaÄska 30,
tel. 84 638 64 94 <ETH> 9, http://muzeum-zamojskie.pl/
Biuro Wystaw Artystycznych <ETH> Galeria Zamojska, ul. Staszica 27, 22-400 Zamoæç,
tel. 84 638 57 82, www.bwazamosc.pl
Galeria Instytutu Humanistyczno-Pedagogicznego w KrzemieÄcu,
ul. Licejna 1, Krzemieniec 47 003, kgpi@ukrpost.ua
tel. (0035- 46)2-19-91
Galeria Labirynt Nr2, ul. Brzozowa 9/1, 31-050 Kraków,
facebook.com/Mi«dzynarodowe Sympozjum Spotkania w KrzemieÄcu,
Galeria Sztuki Wspó¸czesnej Labirynt No 2
tel. 501 123 739
Advertisements